Donaties en sponsoring

Interfilter HVAC krijgt regelmatig verzoeken voor donaties en om een evenement, vereniging, activiteit of een goed doel te sponsoren. Wij beoordelen deze verzoeken en maken bewuste keuzes, op basis van richtlijnen en voorwaardes. Donaties en sponsoring zijn voor ons een onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en wij ondersteunen doelen die passen bij de kernwaarden, activiteiten of werkwijze van Interfilter HVAC.

Wat is sponsoring

Sponsoring zien wij als tweerichtingsverkeer; een samenwerking waarin beide partijen een bijdrage leveren om gezamenlijk overeengekomen doelen te realiseren. Een sponsoraanvraag dient ons voldoende tegenprestaties te bieden, bij iedere aanvraag gaan wij na of de hoogte van het te sponsoren bedrag in verhouding staat tot de tegenprestaties. Wij moedigen een proactieve houding aan bij sponsoraanvragen. Zorg dat uw aanvraag zo volledig mogelijk is, met voldoende mogelijkheden tot samenwerking.

Beoordeling sponsorverzoek

Aanvragen voor donaties en sponsoring worden door een sponsorcommissie zorgvuldig beoordeeld. U kunt de aanvraag mailen naar marketing@interfilter.nl

Download ons sponsorbeleid

Heeft u een vraag?