NOx filters of stikstoffilters

Wat is NOx?

NOx (stikstofoxide) is een verzamelnaam van stikstofverbindingen die onder andere vrijkomen als restproduct van verbrandingsmotoren zoals van (vracht)auto’s en motoren, bij energieproductie en in de industrie. Het bestaat met name uit NO en NO2. In eerste instantie zal sprake zijn van het vrijkomen van stikstofmonoxide (NO). Deze stof reageert in de atmosfeer vrij snel met zuurstof (O2) en ozon (O3) waarna zich het gas stikstofdioxide (NOx) vormt. Dit is zeer schadelijk voor de gezondheid (luchtweg- en longproblemen) en voor het milieu (zure regen).

Wat zijn de gevaren voor de gezondheid?

Omdat NOx tot diep in de longblaasjes doordringt kan blootstelling aan NOx leiden tot een verminderde longfunctie, bronchitis en astma. Met name kwetsbare groepen als kinderen, bejaarden en mensen met een verminderde weerstand lopen grote risico’s. NOx kan daarnaast irritaties en ontstekingen aan ogen, neus en keel veroorzaken. 

Zijn er wettelijke grenswaarden?

In verband met de gevaren van NOx zijn er wettelijke grenswaarden opgesteld, gebaseerd op de richtlijn van de WHO. De wettelijke grenswaarde voor een jaargemiddelde is 40 µg/m3. Epidemiologische studies hebben echter aangetoond dat blootstelling aan concentraties vanaf 20 µg/m3 NO2 al tot aandoeningen aan het ademhalingssysteem van kinderen en andere kwetsbare groepen kan leiden. In verkeersrijke steden en langs drukke snelwegen lopen de jaargemiddelde concentraties vaak op tot boven de grens van 40 µg/m3. De (lokale) overheden proberen door middel van het weren van vervuilende voertuigen de concentraties NOx en fijnstof op die locaties te verminderen.

Waar en wanneer is NOx in de lucht aanwezig?nox-in-nederland

Metingen tonen aan dat de gemiddelde concentraties NOx in de buitenlucht per locatie en per tijdstip sterk variëren. Onze noordelijke provincies tonen een relatief lage concentratie NOx, terwijl de Randstad en regio midden Nederland verhoogde concentraties tonen. De hoogste concentraties worden over het algemeen gemeten in de ochtend als gevolg van de uitstoot gedurende de ochtendspits. In het zuiden van Nederland worden lokaal verhoogde waardes gemeten als gevolg van intensieve veehouderij. Actuele concentraties worden weergegeven op de website www.luchtmeetnet.nl.

Kan NOx uit de lucht gefilterd worden?

Wij hebben verschillende filtermedia in ons assortiment die bij uitstek geschikt zijn voor het afvangen van het schadelijke NOx. Deze media kunnen toegepast worden in diverse filtersystemen die wij leveren, zoals modules, cilinders en V-vormige behuizingen. Uiteraard leveren wij ook los filtermedium waarmee filtersystemen gevuld kunnen worden. In onze animatie vertellen we meer over NOx en onze Deltribox.

Neem contact met ons op voor een advies voor het meest optimale filtersysteem voor uw situatie.   

 

Meer informatie of een offerte aanvragen?