Filters voor scholen

Veel mensen brengen het grootste gedeelte van hun tijd binnen door. Daarom is het van groot belang dat de ventilatielucht die zij daar inademen zoveel mogelijk ontdaan is van gevaarlijk (fijn)stof en virussen. Met name kleine kinderen en mensen met aandoeningen aan luchtwegen hebben baat bij een schone en allergeenvrije binnenlucht. Deze groepen zijn bijzonder kwetsbaar voor luchtvervuiling. Fijnstof en andere vervuiling kan de ontwikkeling van de longen van opgroeiende kinderen remmen en tevens grote gezondheidsproblemen veroorzaken.

Energiezuinige luchfilters scholen

Wij leveren filters met een hoge efficiency voor het afvangen van fijnstof met een lage luchtweerstand om de energiekosten zoveel mogelijk te beperken. Voor de eigenaar of beheerder van een pand speelt namelijk ook het energieverbruik door het ventilatiesysteem een grote rol. 

Advies op maat voor scholen

Laat ons een fijntofmeting uitvoeren en een filteradvies uitbrengen. Zo zijn de kinderen en hun leerkrachten verzekerd van schone lucht! Een aantal luchtfilters die vaak gebruikt wordt in scholen en klaslokalen: 

  • Glasvezel zakkenfilters
  • Compact filters
  • NW Zakkenfilters
  • Zakkenfilters met koolstof
  • Luchtreinigers met HEPA filters
  • UV-C luchtreinigers 

Heeft u een vraag?