Vissers Ploegmakers

Vissers Ploegmakers wil de negatieve gevolgen door stikstofdepositie gedurende de werkzaamheden in de Natura 2000-gebieden zoveel als mogelijk beperken. Wij hebben samen met Orange Climate de NOx Filterbox 2.0 ontwikkeld welke Vissers Ploegmakers heeft ingezet bij het project Peelkanalen. Daardoor kan het aanemingsbedrijf milieuverantwoord te werk.

Benieuwd naar de uitdaging bij Vissers Ploegmakers en onze oplossing? Lees dan ons Project in Beeld

case study Vissers Ploegmakers

Heeft u een vraag?